nieuws

Quota voor tong verlaagd

Horeca

In december bepaalde de EU de nieuwe vangstquota voor de Europese wateren voor 2002. Het quotum voor tong daalde met 16 procent van 19.000 ton naar 16.000 ton.

Begin november adviseerde The International Council for the exploration of the Sea (ICES) de quota te verlagen omdat het tongbestand in de Noordzee afneemt. De laatste berichten zijn echter dat het bestand zich boven het ‘voorzorgsniveau’ bevindt, dus voldoende is om de voortplanting te waarborgen.

Het Productschap Vis vindt de verlaging van het tongquotum daarom teleurstellend. Vooral de Nederlandse visserij, die hoofdzakelijk vist op platvis, lijdt onder die beslissing. Daarbij verbaast het Productschap zich erover dat het kabeljauwquotum dit jaar met 2 procent stijgt, terwijl het juist met deze vis erg slecht gaat.Wijting gedijt daarentegen behoorlijk goed. Het quotum stijgt met 38 procent. Nederland is het enige land dat op wijting voor consumptie vist.

Reageer op dit artikel