nieuws

‘MKB doet te weinig aan onderzoek

Horeca

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf doen te weinig aan innovatief onderzoek. Dat ligt voor een deel aan henzelf, maar ook voor een deel aan de overheid.

Dat zei voorzitter H. de Boer van werkgeversorganisatie MKB Nederland woensdag 27 maart tijdens het Nationaal MKB-Congres in Utrecht.

Volgens De Boer moet er meer worden samengewerkt tussen kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland en universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. De overheid zou subsidies voor dergelijke samenwerkingsverbanden moeten geven. De MKB-voorzitter spreekt van subsidiedwang voor het tot stand brengen van dergelijke contacten.

Ook moet de overheid vaker de hulp van het MKB inroepen bij belangrijke vernieuwende projecten. ‘Zij zou zich breder moeten oriënteren dan alleen op grote bedrijven als Philips en Stork’, zei De Boer.

Daarmee verwees hij als voorbeeld naar de inschakeling van Nederlandse bedrijven bij de mogelijke aankoop van de Joint Strike Fighter (JSF). Want of die er nu wel of niet komt – in de Tweede Kamer ligt de PvdA momenteel dwars – ook het MKB dient toeleverancier te zijn voor dergelijke projecten.

Reageer op dit artikel