nieuws

‘Badplaatsen moeten meer varieren

Horeca

De Zuid-Hollandse kust moet beter bereikbaar worden en de badplaatsen moeten zich meer van elkaar gaan onderscheiden. Dat zijn twee aanbevelingen uit het Actieplan Toerisme 2001-2005 van de provincie Zuid-Holland dat woensdag 24 april is gepresenteerd in badplaats Ouddorp.

De plannenmakers gaan er vanuit dat realisatie van de ideeën leidt tot meer toeristen die langer blijven. De lange files naar de stranden die bij mooi weer onlosmakelijk verbonden zijn aan het uitstapje naar de kust, zijn voorlopig niet verdwenen. Concrete oplossingen daarvoor ontbreken in het toeristisch plan.

Zo is het idee om bezoekers van de stranden van Kijkduin en Hoek van Holland te verzamelen bij transferia en vanaf daar met openbaar vervoer verder te laten reizen nog in studie. De provincie inventariseert voorlopig nog ‘knelpunten en mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheid van de Zuid-Hollandse kust’.

Om in trek te blijven moet volgens de plannenmakers in de kustgebieden ook worden ingespeeld op de steeds hogere eisen van de toerist. ‘Een verdere groei van het kusttoerisme is alleen mogelijk als het aangebodene in evenwicht blijft met de steeds hogere eisen en verwachtingspatronen.’

Verder wordt een grotere variatie tussen badplaatsen en kustregio’s bepleit. ‘ De provincie is bereid om een coördinerende en zonodig regisserende rol te vervullen in de verschillende kustregio’s die nog geen duidelijk profiel hebben.’ Gedacht wordt daarbij aan het Westland, Noordwijk, Katwijk en de Zuid-Hollandse eilanden.

Reageer op dit artikel