nieuws

KHN verspreidt video ‘Eerst denken…dan schenken

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland gaat deze week een nieuwe voorlichtingsvideo ‘Eerst denken…dan schenken’ onder haar leden verspreiden. Door de aanscherping van de drank- en horecawet bleek dat er behoefte was aan helder instructiemateriaal.

De video is bestemd voor ondernemers en medewerkers van bedrijven die alcoholhoudende drank verkopen. Werkgevers die niet lid zijn van Koninklijke Horeca Nederland kunnen de band tegen verzendkosten bestellen bij SVH.

De video bevat scènes die stapsgewijs een verkeerde en een goede aanpak van verschillende praktijksituaties laten zien. Aan bod komen onder meer: hoe weiger je een dronken persoon, hoe handhaaf je de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop, hoe voorkom je alcoholmisbruik, hoe ga je om met ‘rondjes’. De film eindigt met een kennistest, zodat op een eenvoudige manier te controleren is of medewerkers iets van de video hebben opgestoken.

Uitgangspunt voor de horeca is dat controle op naleving van wetgeving pas werkt als medewerkers over kennis van en inzicht in de materie beschikken. Je moet weten wat mag en niet mag en hoe je moet omgaan met de dilemma’s rond het verstrekken van alcoholhoudende drank.

In de horeca werken ± 150.000 mensen in de bediening. Met name mensen met een bijbaan in de horeca hebben hiervoor meestal geen speciale opleiding gevolgd. Inmiddels hebben de recreatiesector, het onderwijs en studentensociëteiten ook belangstelling getoond voor de video.

De video ‘Eerst denken… dan schenken’ is een samenwerkingsproject tussen Koninklijk Horeca Nederland, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en SVH.

Meer informatie: Tel. (0900) 1402 (15 eurocent p/m) of www.svh.nl

Reageer op dit artikel