nieuws

Psychische problemen vooral in dienstverlenende functies

Horeca

Eén op de vijf werkende mannen en vrouwen heeft een psychische stoornis. De meest voorkomende zijn depressies, angststoornissen of alcoholproblemen. Vooral mensen in dienstverlenende functies, zoals kinder- en bejaardenverzorgers en horeapersoneel, hebben te kampen met psychische stoornissen.

Bij het onderzoek waren bijna vijfduizend werkende mannen en vrouwen uit alle bedrijfstakken betrokken. Naar schatting een kwart miljoen werkende vrouwen (9,1 procent) heeft een stemmingsstoornis, meestal in de vorm van een depressie, zo blijkt uit gegevens van het Nemesis-onderzoek van het Trimbos-instituut. Ruim 400.000 werkende vrouwen (14,6 procent) lijden aan angststoornissen. Van de werkende mannen heeft 12,1 procent, oftewel een half miljoen, problemen met alcohol.

Hoe iemand zijn werk beleeft, blijkt sterk te maken te hebben met psychische stoornissen. Mannen die geen plezier in hun werk hebben, maken tien maal zo’n grote kans op een stemmingsstoornis. Bij vrouwen is die kans vijf maal zo groot. De ware omvang van ‘psychisch ziekteverzuim’ is moeilijk vast te stellen, aldus de opstellers van het rapport Werk, psyche en ziekteverzuim. Slechts een klein deel van de werkenden schrijft verzuim toe aan psychische klachten. De onderzoekers vermoeden dat de ondervraagden zich niet bewust zijn van de psychische aard van hun problemen of daarover liever zwijgen.

Wel zocht bijna één op de zeven werkenden hulp vanwege psychische problemen. Het is echter de vraag of mensen die verzuimen snel genoeg hulp zoeken en bij de juiste instanties terecht komen.

Reageer op dit artikel