nieuws

Gevolgen sanering visserij voor Nederland onduidelijk

Horeca

Het visserijplan dat de Europese Commissie dinsdag 28 mei heeft gepresenteerd, treft ook de Nederlandse visserij. Maar wat die gevolgen precies zijn, blijft voorlopig onduidelijk.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil de Europese vloot inkrimpen met 8,5 procent, goed voor 8600 vaartuigen. De vangst moet, afhankelijk van de vissoort, met dertig tot zestig procent worden teruggebracht. ‘Als er niets gebeurt, zijn zowel vis als vissers gedoemd te verdwijnen’, schetste EU-commissaris Fischler de achtergrond van het plan.

Nederland kan zich in grote lijnen vinden in deze plannen, liet het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in Den Haag weten. Het ministerie tast evenwel nog in het duister over de gevolgen voor Nederland. Een woordvoerder wees er wel op dat het Nederlandse visserijbeleid al lang is gericht op duurzaamheid.

De Visserbond houdt het er vooralsnog op dat de gevolgen voor Nederland zullen meevallen, juist omdat de vissers hier zich aan de regels houden. Nederland heeft sinds het einde van de jaren tachtig al zo’n 250 schepen ingeleverd, en vist al meer dan tien jaar binnen de vastgestelde quota, stelde de belangenbehartiger van de Nederlandse vissers.

Stichting De Noordzee wees op de ‘onafwendbare’ noodzaak van het Europese visserijplan. Vervelend voor de vissers op de korte termijn, maar op de lange termijn is de sanering ook in hun voordeel, aldus de milieuorganisatie. Ook het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) onderschrijft de noodzaak van de maatregelen. ‘Het gaat misschien redelijk met de vissoorten als de makreel en de haring, maar met de kabeljauw en de schol gaat het slecht in de Noordzee.’

Reageer op dit artikel