nieuws

Kankerverwekkende stof in verhit voedsel onvoldoende bewezen

Horeca

Het Voedingscentrum ziet geen aanleiding om bestaande voedingsadviezen (eet ruimschoots brood en aardappelen) aan te passen. Zij stelt dit in een reactie op berichten in kranten dat Zweeds onderzoek zou hebben uitgewezen dat er mogelijk een kankerverwekkende stof (acrylamide) te vinden is in frites, chips en niet nader gespecificeerde broodsoorten.

De betreffende stof ontstaat bij het, door het bakken of frituren, verhitten van koolhydraten (suikers en zetmeel) op hoge temperatuur. Het onderzoek toonde de aanwezigheid van acrylamide in enkele gefrituurde en gebakken producten aan. In verse en gekookte producten werd de stof niet gevonden.

Dat het Voedingscentrum geen reden ziet om producten niet meer te eten of te weren van de markt, komt mede door de aard en de uitvoering van het door onderzoekers van de Universiteit van Stockholm verrichte onderzoek. Het aantal monsters dat in de studie is bekeken, was erg klein en slechts van een beperkt aantal producten en met grote spreiding in gehalten.

Ook is onduidelijk in hoeverre deze stof in producten op de Nederlandse markt voorkomt. De Keuringsdienst van Waren gaat hiernaar onderzoek doen, waarbij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het risico hiervan gaat evalueren.

Uit dierproeven is wel gebleken dat acrylamide in hoge concentraties kanker kan veroorzaken. Bij de mens is echter nog geen verband gevonden tussen de blootstelling aan acrylamide en het krijgen van kanker. Bovendien zijn de gehaltes in ons voedsel veel lager dan de concentraties die bij de dierproeven werden gebruikt.

Reageer op dit artikel