nieuws

Partijen oneens over getuigenverhoren Volendam

Horeca

De gemeente Edam-Volendam is tekortgeschoten in haar taak de brandveiligheid na te leven in café De Hemel, waar in de nieuwjaarsnacht van 2001 brand uitbrak met fatale gevolgen. Dat heeft een aantal letselschadeadvocaten de afgelopen tijd proberen aan te tonen aan de hand van getuigenverhoren. De advocaat van de gemeente meent dat Edam-Volendam niets kan worden verweten.

Voor de rechtbank in Haarlem zijn in december en de afgelopen dagen in totaal zestien getuigen gehoord, onder wie een groot aantal gemeenteambtenaren, voormalig burgemeester F. IJsselmuiden en café-eigenaar J. Veerman en zijn dochter.

De getuigenverhoren zijn gehouden op verzoek van slachtoffers van de nieuwjaarsbrand en de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV). Zij houden de gemeente verantwoordelijk voor de brand waardoor veertien jongeren om het leven kwamen en circa tweehonderd mensen gewond raakten. Meerdere getuigen verklaarden dat de gemeente in de jaren negentig tekortschoot op het gebied van brandpreventie en handhavingsbeleid. Anderen meenden dat de gemeente Veerman jarenlang zijn gang liet gaan. Volgens een aantal ambtenaren was dat een gevolg van een tekort aan personeel.

Letselschade-advocaat L. Louwerse vindt dat de verhoren alleen maar bevestigen dat de gemeente fouten heeft gemaakt. ‘Wij beraden ons nog op het horen van nieuwe getuigen. Maar het lijkt erop dat we onze cliënten kunnen adviseren een procedure te starten.’

K. Schrijvers, raadsvrouw van de gemeente Edam-Volendam, vindt dat de getuigenverhoren juist hebben aangetoond dat het hier om een ‘gezond functionerende gemeente’ gaat. ‘Ik denk niet dat de aansprakelijkheid van Edam-Volendam kan worden aangetoond.’

De verhoren waren in eerste instantie bedoeld om de aansprakelijkheid van Veerman aan te tonen, maar de SSNV probeert tot een financiële schikking met de café-eigenaar te komen. Als beide partijen er niet uit komen, kunnen de slachtoffers alsnog besluiten via civielrechtelijke weg de aansprakelijkheid van Veerman aan te tonen.

Reageer op dit artikel