nieuws

Patstelling in onderhandelingen Horeca CAO

Horeca

Na twee rondes is er in de onderhandelingen voor een nieuwe Horeca CAO een patstelling ontstaan. Werknemers en werkgevers zijn het niet eens over voor wie een eventuele loonverhoging zou moeten gelden. KHN is van mening dat een loonsverhoging alleen moet gelden voor de werknemers die betaald worden volgens de CAO. Werknemers die meer betaald krijgen dan het CAO-loon moeten door individuele afspraken met hun werkgever een loonsverhoging bedingen. Aan een loonbod zijn de werkgevers derhalve nog niet toegekomen.

In de eerste ronde op 25 april hebben de vakbonden FNV Horecabond en CNV Horeca reeds twee punten uit de werkgeversvoorstellen het predikaat ‘onbespreekbaar’ meegegeven. KHN heeft voorgesteld de zondagstoeslag af te schaffen en de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen. Nu krijgen zieke werknemers in het eerste jaar 100 procent doorbetaald. KHN wil dit terugbrengen tot 90 procent drie maanden. Daarnaast wil KHN praten over het invoeren van andere contractvormen (bijvoorbeeld het 0-urencontract) en het oprekken van de arbeidstijden. ‘Met een 0-urencontract wordt de flexibiliteit van de arbeid vergroot. Niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers’, aldus KHN-woordvoerder Dirk Vreugdenhil. Met het oprekken van de arbeidstijden (KHN wil de termijn waarover werkgevers de arbeidsuren kunnen middelen oprekken) biedt een werkgever meer zekerheid. ‘Anders krijgt een werknemer standaard minder uren aangeboden.’

In de horecabranche zijn 280.000 mensen werkzaam. Volgens KHN wordt driekwart daarvan uitbetaald volgens de CAO. Ben van Francooy, onderhandelaar voor de FNV Horecabond noemt de houding van KHN ‘slecht voor het imago van de branche’. ‘De werkgevers willen tornen aan het recht op loonsverhoging. De werknemersbond wil niet meewerken aan een CAO waarin mensen die meer verdienen dan een CAO-schaal geen wettelijk recht hebben op een loonsverhoging.’

‘Ik word hier niet vrolijk van’, zegt Dirk Vreugdenhil. ‘We zijn het niet eens over zeer belangrijke onderdelen. Wij willen invulling geven aan basisafspraken. Werknemers die al in staan zijn geweest meer loon te bedingen dan in de CAO staat, zijn ook in staat om individueel nieuwe afspraken te maken over een hoger loon.’

De partijen praten 23 mei verder.

Reageer op dit artikel