nieuws

Van der Valk Tiel opent nieuw restaurant

Horeca

Hotel Tiel van horecabedrijf Van der Valk heeft dinsdag 7 mei een nieuw restaurant in gebruik genomen. Het vervangt het oude restaurant dat in maart de deuren sloot, nadat een deel van het parkeerdek was ingestort. Het 125 kamers tellende hotelgedeelte ging 10 april al open.

Het nieuwe restaurant is ingericht in het voormalige zwembad van het hotel. Het oude restaurant blijft dicht, omdat daar nog steeds sprake is van een onveilige situatie. Dat bleek uit een onafhankelijk onderzoek na het instorten van het parkeerdek op 10 februari. Daarbij vielen geen gewonden, maar er ontstond wel grote schade.

Oorzaak van het instorten van het parkeerdek was het ontbreken van zogenoemde verstijvingsschotten. Het ministerie van VROM liet maandag weten dat de gemeente Tiel ernstig tekortgeschoten is bij het verlenen van vergunningen aan het hotel. Van der Valk had jarenlang geen geldige gebruiksvergunning.

Volgens VROM heeft de gemeente tijdens de bouw van het hotel in de jaren tachtig, onvoldoende toezicht gehouden en is er niet opgetreden tegen afwijkingen van de bouwtekeningen. De wens het hotel snel in gebruik te nemen, was voor het gemeentebestuur belangrijker, staat in het onderzoeksrapport.

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel onderschrijft op hoofdlijnen de inhoud van het rapport. Het zegt wel dat de situatie in Tiel niet veel verschilt van die in andere gemeenten ‘zoals de inspectie van VROM ook aangeeft’.

Het college komt binnen enkele weken met een eigen eindrapport. Daarin gaat het ook in op de gevolgen voor het toekomstige beleid. De gemeente heeft met het ministerie afgesproken om binnen drie maanden met een plan van aanpak te komen om het toezicht op de bouwregels te verbeteren.

Van der Valk heeft er ook van langs gekregen van het ministerie. Hotel Tiel opereerde jarenlang zonder een milieu- en gebruiksvergunning. Een woordvoerder van het bedrijf kan niet zeggen wat er gaat gebeuren met het oude restaurant. Bouwtechnische aanpassingen zijn volgens het bedrijf erg duur. Van der Valk wil overleggen met de gemeente over eventuele herbouw.

Reageer op dit artikel