nieuws

Centrum Amsterdam steeds meer voor alle Nederlanders

Horeca

De binnenstad van Amsterdam krijgt meer en meer een publieke functie. Sinds midden jaren ’90 heeft de werkfunctie van het gebied aanzienlijk aan belang gewonnen ten opzichte van de woonfunctie. Toch beoordelen bewoners van de binnenstad hun leefsituatie gunstiger dan in de rest van Amsterdam.

Een en ander blijkt uit het trendrapport Amsterdam-Centrum, dat het stadsdeel donderdag 27 juni presenteerde. Daaruit blijkt dat het afgelopen is met de sterke economische groei in de binnenstad. ‘Een periode van stabilisering en ontspanning is aangebroken’, stelt het rapport.

De afgelopen jaren waren goed voor de ICT, reclame, effecten- en detailhandel, de culturele voorzieningen en horeca. Vorig jaar laat een trendbreuk zien. De leegstand van de kantoren nam toe. Ook de toename van het aantal hotelovernachtingen en de gemiddelde verblijfsduur stabiliseerde. Hierdoor vlakt ook de groei van het aantal bezoekers aan de grote culturele voorzieningen af.

Als eerste komen de ambachtelijke bedrijven en kunstbeoefenaars in het centrum van Amsterdam in de problemen. Door de gestegen onroerendgoedprijzen hebben zij steeds grotere problemen om in hun huisvesting te voorzien. Veel van hen worden geconfronteerd met enorme huurverhogingen.

De Socialistische Partij richtte hiertegen het comité ‘Sociale huur voor cultuur’ op. Daarmee voert de partij actie voor acceptabele huurprijzen voor culturele instellingen. Vrijdag wil de SP stadsdeelbestuurder E. Iping vragen als eerste een handtekeningenactie te ondertekenen.

Het stadsdeel erkent het probleem. Voor kleine zelfstandigen probeerde stadsdeelvoorzitter L. van der Stoel al geld los te krijgen bij het ministerie van Economische Zaken, maar vooralsnog zonder succes. Een ander probleem in de binnenstad van Amsterdam is het aantal plaatsen voor kinderopvang en basisonderwijs. Het aantal plaatsen steeg wel, maar de wachtlijsten groeiden nog sneller.

Reageer op dit artikel