nieuws

College Tiel overleeft debat over Van der Valk

Horeca

Het Tielse college van burgemeester en wethouders heeft woensdagavond 19 juni het raadsdebat over de instorting van het parkeerdek van Hotel Tiel overleefd. De meeste gemeenteraadsfracties schaarden zich achter de aanbevelingen die in een gemeentelijk onderzoeksrapport zijn gedaan. Een motie tot verder onderzoek haalde het niet.

Vrijwel alle partijen verwijten het gemeentebestuur dat het sinds de bouw van Hotel Tiel tekort is geschoten bij de controle op voorschriften. Van der Valk lapte bouw- en milieuvoorschriften herhaaldelijk aan de laars. Een afwijkende bouwconstructie was op 10 februari de oorzaak van het instorten van het parkeerdek van het hotel. Daarbij vielen geen slachtoffers, maar er ontstond wel grote materiële schade.

Volgens het gemeentelijke onderzoek was de gemeente Tiel in de jaren tachtig te begerig om een vestiging van Van der Valk binnen de grenzen te krijgen. De gemeente nam het met de controle op de naleving van de vergunningen niet zo nauw.

Een van de aanbevelingen in het rapport is verandering van de bestuurscultuur binnen de gemeente. Het college maakt daarvoor een plan van aanpak dat uiterlijk in september klaar moet zijn. Ook moet de toetsing en handhaving van vergunningen worden verbeterd. De gemeenteraad krijgt daarover steeds een halfjaarlijkse tussenrapportage. Alleen D66 en GroenLinks onderschrijven de aanbevelingen niet.

D66 diende woensdag een motie in voor een raadsenquête naar de precieze gang van zaken rond het Van der Valk-hotel. De vraag waarom de gemeente de regels niet heeft nageleefd, worden in het rapport niet voldoende beantwoord, stelde D66. Andere partijen zeiden geen behoefte te hebben om verder terug te blikken. De gemeenteraad was onder meer mild in zijn oordeel omdat Tiel nog deze week een nieuw college krijgt. Verantwoordelijk wethouder J. Roos keert niet terug.

Reageer op dit artikel