nieuws

Consumptie in de horeca gedaald

Horeca

De consumptie in de horeca is in het eerste kwartaal van 2002 met 1,8 procent gedaald ten opzichte van begin 2001. Met name hotels en zaalbedrijven hebben te maken met minder bestedingen, zowel door particulieren als zakelijke consumenten als gevolg van de economische laagconjunctuur. Dit blijkt uit een onderzoek van het bedrijfschap Horeca en Catering.

Het zijn vooral de prijsaanpassingen die de omzet op peil houden en zorgen voor een omzetgroei van 4,9 procent. Hogere exploitatiekosten, als inkoopprijzen, lonen en kosten voor veiligheid en hygiëne zijn de voornaamste oorzaak van doorgevoerde prijsaanpassingen in de horeca. Het consumentenvertrouwen is niet meer zo laag geweest sinds 1994.

De restaurantbestedingen groeiden, maar ook het aantal bedrijven nam toe, waardoor de omzetgroei per bedrijf minder groot was. In de fastfoodsector werd daarentegen gemiddeld per bedrijf een behoorlijke omzetgroei gerealiseerd. Binnen de hotelsector konden kleinere bedrijven met hun lagere prijzen een stukje markt terugwinnen op hun grotere collega’s. De bestedingen in de drankensector zijn het minst gestegen in de horeca. Het consumptieve gedrag bleef hier sterk achter bij de vergelijkbare periode in 2001 (- zeven procent).

Na een opleving in december en januari is de stemming van de consument dit jaar negatiever geworden en bereikte in mei de laagste waarde sinds begin 1994. Naar verwachting zal de consumptie in de horeca in de loop van 2002 weer langzaam gaan groeien. Per saldo zullen de kosten in de bedrijfstak in 2002 echter sneller stijgen dan de omzet, waardoor de winstontwikkeling van de bedrijven achterblijft bij de inflatie.

Reageer op dit artikel