nieuws

Driekwart studentencorpsen heeft eigen alcoholbeleid

Horeca

Driekwart van de studentenverenigingen in Nederland heeft een Alcohol Bestuursreglement ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ).

Door het reglement proberen de verenigingen meer greep te krijgen op het alcoholschenkbeleid en geven zij aan zich te houden aan de wettelijke regels. In het ABR zijn verplichte regels rond het schenken van alcohol schriftelijk vastgelegd. Een vereniging moet zijn alcoholbeleid kunnen verantwoorden.

Verenigingen kunnen het ABR ook gebruiken om overmatig alcoholgebruik binnen de vereniging te voorkomen. Het reglement betreft onder meer het ontmoedigen van drankspelletjes, zorgen dat mensen veilig naar huis gaan, bier verkopen in standaard glazen en niet goedkoper dan bijvoorbeeld frisdrank.

Het NIGZ, dat een model-reglement heeft ontwikkeld, zou graag zien dat de verenigingen nu ook verdere stappen nemen. Zo moet de communicatie van het alcoholbeleid naar vrijwilligers achter de bar en de leden van de verenigingen worden verbeterd. Ook weet een aantal verenigingen nog niet hoe een meer gematigde schenkcultuur kan worden ontwikkeld of wordt het als een weinig belangrijk onderwerp beschouwd.

Marcel Wilderom van het NIGZ: ‘Wij zijn verheugd dat zoveel verenigingen in een jaar tijd een reglement hebben ingevoerd. De negatieve publiciteit rond ontgroeningen heeft daar zeker mee te maken. De wil is er zeker bij de verenigingen.’

Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen, een overkoepelend orgaan van de 46 studentenverenigingen, wachten verenigingen vaak met het opstellen van een ABR als de schenkvergunning van de gemeente nog niet hoeft te worden verlengd.

Reageer op dit artikel