nieuws

KHN adviseert werkgevers om lonen niet te verhogen

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland adviseert haar leden om de oude CAO te hanteren zolang er nog geen nieuwe horeca-CAO is. Het advies hierbij is: geef werknemers geen loonsverhoging per 1 juli 2002.

Aan werkgevers die toch loonsverhoging willen toekennen, adviseert KHN: ‘Doe dit dan uitsluitend bij medewerkers die conform de CAO-schalen worden betaald. In het geval van medewerkers die nu al meer loon ontvangen dan dat de CAO voorschrijft, adviseert zij de werkgever om per geval te beoordelen of een loonsverhoging wenselijk of mogelijk is. ‘Het is hierbij belangrijk om schriftelijk vast te leggen dat deze loonsverhoging zal worden verrekend met eventuele toekomstige CAO-verhogingen over de betreffende periode.’

Voor werkgevers, die lid zijn van de KHN, heeft het ontbreken van een CAO geen gevolgen als zij medewerkers hebben die voor 1 juli 2002 in dienst zijn getreden. Hiervoor blijven de ‘oude’ CAO gegevens gelden. Bij contracten vanaf 1 juli 2002 mag de werkgever zelfstandig invulling aan de inhoud, mits hij zich aan de wet houdt. Wanneer er na 1 juli 2002 alsnog een CAO tot stand komt, zijn deze werkgevers wel verplicht de contracten aan te passen aan deze nieuwe CAO. Dit geldt vanaf de dag van inwerktreding en als de nieuwe CAO dat bepaalt, moet dat met terugwerkende kracht tot 1 juli 2002.

Reageer op dit artikel