nieuws

Noordelijke provincies redden toerismebureau NNBT

Horeca

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe helpen het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) in Drachten uit de financiële problemen. Het NNBT staat er met een tekort van ongeveer 1,5 miljoen euro slecht voor. De noordelijke provincies hebben woensdag 13 juni bekendgemaakt het toerismebureau een extra subsidie te geven van 300.000 euro.

Het resterende tekort van 1,2 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld door een voorschot te geven op de jaarlijkse subsidies van de provincies over de periode 2003 tot en met 2008. De slechte financiële omstandigheden hebben er inmiddels toe geleid dat dertig van de 62 werknemers zijn ontslagen.

De provincies willen dat het NNBT zich vanaf nu richt op de kerntaak, namelijk het bevorderen van toerisme en recreatie in het noorden. Activiteiten die niet tot de kerntaak behoren, zoals het zelf verhuren van tenten op campings, komen te vervallen.

Het NNBT is op 1 januari 2000 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de provinciale VVV’s van Friesland, Groningen en Drenthe. Volgens J. van Heukelum van het NNBT is het bedrijf bij de start al de mist ingegaan. ‘We zijn met teveel mensen en een negatief vermogen begonnen.’

Reageer op dit artikel