nieuws

WAO-boete voor mkb van de baan

Horeca

De WAO-boete voor bedrijven met minder dan 25 werknemers is van de baan. De beoogde coalitiepartners CDA, LPF en VVD hebben dat tijdens de onderhandelingen besloten. VNO-NCW noemt het ‘een stap in de goede richting’, maar blijft van mening dat de boete voor alle bedrijven moet verdwijnen.

Hans de Boer, voorzitter van MKB Nederland, noemde de Pemba-boete ooit Russische roulette. Hij vindt het niet meer dan terecht dat het nieuwe kabinet de boete afschaft. ‘Het midden- en kleinbedrijf is het trouwste deel van het Nederlandse bedrijfsleven’, zegt de voorzitter. ‘Ze verhuizen niet naar het buitenland om fiscale redenen en werken altijd keihard door. Deze mensen verdienen het op een reële manier premie te betalen voor de WAO. De Pemba-boete past daar totaal niet in.’

VNO-NCW
Het is goed dat de Pemba voor kleinere bedrijven is geschrapt, zegt ook VNO-NCW. Maar daarbij mag het niet blijven. De WAO-boete moet voor álle bedrijven van tafel. ‘De Pemba is een boete achteraf, die voorbijgaat aan de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid: of het nu gaat om een bedrijfsongeval of een val van de keukentrap’, aldus een woordvoerder. De precieze vormgeving van een nieuwe WAO lijkt aan te sluiten bij het unanieme SER-advies, constateert VNO-NCW. ‘We zijn verheugd dat de jarenlange strijd van werkgevers tegen de onrechtvaardige Pemba-boetes heeft opgeleverd dat ze voor kleinere bedrijven onmiddellijk verdwijnen.’

Dichtbij akkoordCDA, LPF en VVD zijn nog geen definitief akkoord over een nieuw WAO-bestel overeengekomen, maar zijn elkaar dicht genaderd. De wao wordt alleen toegankelijk voor werknemers die voor meer dan 80 procent worden afgekeurd en binnen vijf jaar niet meer kunnen herstellen. Overige werknemers moeten in dienst blijven van hun baas en aangepast werk vinden. Werknemers die psychisch arbeidsongeschikt zijn, komen niet meer in de WAO. De uitkering blijft vooralsnog 70% van het laatstverdiende loon.

Reageer op dit artikel