nieuws

Wijffels: Afdrachtskorting beperken tot vier jaar

Horeca

Voorzitter Wijffels van de Sociaal-Economische Raad (SER) wil de afdrachtskorting, die werkgevers krijgen als ze werkzoekenden met weinig kans op een baan in dienst nemen, beperken tot vier jaar per werknemer.

Hij schrijft in het economenvakblad ESB dat werknemers tijdens hun werk productiever behoren te worden, waardoor de afdrachtskorting dus na verloop van tijd niet meer nodig is. Hij pleit ook voor loonkostensubsidies aan werkgevers om werknemers die zwak staan op de arbeidsmarkt, in werktijd te scholen en hen dan praktijkervaring te laten opdoen.

In het artikel, dat Wijffels samen schreef met secretaris Van der Wijst van de SER-commissie sociaal-economisch beleid, worden de opgaven voor de komende kabinetsperiode opgesomd. De zogeheten specifieke afdrachtskorting (spak) ligt bij de kabinetsformatie onder vuur. De onderhandelaars zijn op zoek naar bezuinigingen en kijken daarbij ook naar aftrekposten in de belastingen.

De Melkert-banen mogen wat Wijffels betreft worden vervangen door maatregelen om mensen meer geschikt te maken voor een niet-gesubsidieerde baan. Als een Melkert-baan duidelijk voorziet in een maatschappelijke behoefte moet die in een gewone baan worden omgezet. Wel dienen de gemeenten de mogelijkheid te houden om dit soort banen toe te kennen aan langdurig werklozen.

Om werken meer lonend te maken moeten de gemeenten een ‘nee, tenzij beleid’ voeren bij de bijzondere bijstand, en dus niet zonder meer extra’s geven aan grote groepen. Wijffels wil ook dat inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huursubsidie, kritisch worden bezien.

Reageer op dit artikel