nieuws

‘Gemeenten zorgen voor oneerlijke concurrentie horeca

Horeca

Gemeenten frustreren vaak de lokale horecamarkt met hun subsidies aan sportverenigingen, culturele instellingen, dorps- en buurthuizen. Dat concludeert de stichting Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) vrijdag 26 juli, nadat zij de 2000e melding heeft binnengekregen van oneerlijke concurrentie in de horeca.

De BEM is een kliklijn, die tweeënhalf jaar geleden is opgericht door de branchevereniging Koninklijk Horeca Nederland (KHN). Het is horeca-uitbaters een doorn in het oog dat verenigingen en centra met gemeentesubsidies goedkoop bruiloften en partijen organiseren. De grootste groep klachten, ongeveer 40 procent, slaat op sportkantines.

Directeur A. Rensen van BEM benadrukt dat hij niets tegen een kampioensfeest van de plaatselijke voetbalvereniging heeft. ‘Maar vooral op het platteland merken we dat sportkantines de toch al dungezaaide reguliere horecazaken dreigen weg te concurreren. De kantines kunnen een goedkoper biertje laten schenken door hun vrijwilligers. Ze hebben minder BTW-kosten, hoeven niet aan lastige regels te voldoen en ontvangen ook nog subsidie.’

Van de 2000 meldingen heeft de BEM, die twee inspecteurs en een jurist in dienst heeft, inmiddels 1700 afgehandeld. Na onderzoek zijn 1380 gevallen van oneerlijke concurrentie aangepakt. De stichting is dertig keer naar de rechter gestapt, waarvan veertien maal in de laatste zes maanden, om een gemeente te dwingen actie te ondernemen.

Reageer op dit artikel