nieuws

‘Het eten was weer slecht tijdens Zomercarnaval

Horeca

De kwaliteit van de etenswaren die dit jaar tijdens het Zomercarnaval in Rotterdam werden verkocht, liet weer te wensen over. Dat zegt de Keuringsdienst van Waren die afgelopen zaterdag tijdens de straatparade van het Zomercarnaval intensief controleerde. Wel werd er veel minder dan vorig jaar illegaal alcohol verkocht.

De keuringsdienst voerde 150 controles uit. Tijdens die controles werden 29 processen-verbaal en 43 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld. Evenals vorig jaar constateerde de keuringsdienst dat het voedsel vaak slecht gekoeld of juist te weinig verhit werd. Verder was de constructie van een aantal kramen vaak niet goed, waardoor er gemakkelijk straatvuil bij het eten kon komen.

Vorig jaar constateerde de Keuringsdienst van Waren ook al dat het slecht gesteld was met de kwaliteit van het voedsel tijdens het massaal bezochte evenement. De voorlichtingsbijeenkomsten vorig jaar en dit jaar hebben kennelijk weinig geholpen. Die werden wel druk bezocht maar er was ‘helaas’ geen verbetering in de situatie, zo zegt de keuringsdienst.

De dienst noemt het wel opvallend dat er veel minder illegale verkoop van alcoholhoudende dranken was langs de route van de straatparade. In Rotterdam wordt overigens veel strenger opgetreden tegen alcoholgebruik buiten daarvoor aangewezen gebieden, zogenoemde evenemententerreinen, sinds de wijziging van gemeentelijke regels.

De Keuringsdienst van Waren kondigde dinsdag 30 juli aan ook tijdens de Dance Parade op 10 augustus, streng te gaan controleren, met name op de naleving van de Drank- en Horecawet. Overtreding daarvan kan een maximale boete van 11.250 euro opleveren.

Reageer op dit artikel