nieuws

Horeca tegen alcohol op schoolfeesten

Horeca

De afdeling De Bollenstreek van de Koninklijke Horeca Nederland heeft gemeenten in zijn gebied gevraagd maatregelen te nemen tegen het alcoholgebruik op de steeds groter wordende schoolfeesten. De horecaondernemers schrijven dat zij vinden dat gemeenten de scholen voorwaarden moeten stellen bij het organiseren van deze feesten en dan vooral aan het alcoholgebruik van leerlingen onder de zestien jaar.

Het probleem speelt niet alleen in de Bollenstreek. Horeca Nederland wil dat wetgeving op dit gebied wordt uitgebreid waardoor ook de jeugd strafbaar is en niet alleen de ondernemer die drank uitschenkt. De organisatie doet ook een beroep op ouders en schoolleiding om op te treden.

De Bollenstreek krijgt steeds vaker signalen dat er op de schoolfeesten alcohol rondgaat. Omdat het niet zelden om feesten gaat met 2000 leerlingen, kunnen leraren en ouders daar nauwelijks toezicht op houden. Zij voelen er weinig voor als politieagent op te treden en ze zien drankjes als breezer voor limonadegazeuse aan. ‘Voor horecaondernemers gelden strenge voorschriften. De scholen kunnen hun gang gaan’, aldus L. Vleerlaag, secretaris van de afdeling De Bollenstreek.

De afdeling wil dat schoolfeesten voortaan bij gemeenten worden aangemeld. Gemeenten moeten dan maatregelen nemen om orde en veiligheid en het alcoholgebruik in de gaten te houden. ‘Verder pleiten we voor een splitsing in de schoolfeesten. Bijvoorbeeld feesten voor groepen onder en voor boven de zestien. Nu loopt iedereen door elkaar. Controle is dan moeilijk’, zegt Vleerlaag. De scholen in de streek spreken de beschuldigingen tegen en zeggen dat ze hun zaken bij de besloten schoolfeesten goed regelen. De gemeenten hebben nog niet gereageerd.

Reageer op dit artikel