nieuws

Kabinet: 26 miljoen voor slachtoffers brand Volendam

Horeca

Het kabinet trekt 25,9 miljoen euro uit voor de slachtoffers van de cafébrand in Volendam. Het geld is bestemd voor een Centrum voor Reïntegratie en Nazorg (CRN), een eenmalige uitkering voor de invaliditeit die ze hebben opgelopen en een tegemoetkoming in de gemaakte kosten zoals huishoudelijke hulp of kinderopvang.

De regelingen zijn vastgesteld naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie Financiële Afwikkeling nieuwjaarsbrand Volendam (CFA Volendam), dat donderdag in het stadskantoor van Volendam werd gepresenteerd. De brand in café De Hemel in de nieuwjaarsnacht van 2001, kostte aan veertien jongeren het leven. Volgens de commissie liepen 336 jongeren lichamelijke of psychische schade op door de brand.

De CFA had de taak de minister van Binnenlandse Zaken te adviseren over een financiële tegemoetkoming aan de slachtoffers van de brand. Voorzitter van de commissie was J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer. De commissie bracht ook een advies uit na de vuurwerkramp in Enschede. Het CRN, dat in 2003 opengaat en zeker tot 2008 blijft bestaan, krijgt jaarlijks 1 miljoen euro van het kabinet. Het centrum moet jongeren dichtbij huis hulp en ondersteuning geven, zodat zij ondanks al hun problemen toch een eigen toekomst kunnen opbouwen.

Zo kan het CRN hulp geven bij (bij)scholing en (her)intreding op de arbeidsmarkt en begeleiding bij het vinden van de juiste lichamelijke en psychische nazorg. Als locatie denkt de commissie aan het huidige Advies- en Informatiecentrum AIC/Het Anker. Verder krijgen de slachtoffers een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 150.000 euro per persoon, afhankelijk van de mate van invaliditeit. Hiervoor is 17,3 miljoen euro beschikbaar. De kosten die de slachtoffers en hun naasten hebben gemaakt, zoals huishoudelijke hulp en kinderopvang, worden de komende vijf jaar gedeeltelijk vergoed. Het kabinet heeft daar 3,6 miljoen euro over. De regelingen zijn positief ontvangen. Burgemeester J. Bulte van Edam-Volendam is zeer ingenomen met de aangekondigde maatregelen. Vooral de komst van het CRN vindt hij een goed idee.

’Naar onze mening wordt hier een belangrijke voorwaarde vervuld om mensen een stukje levensgeluk terug te geven. Een baan versterkt hun eigenwaarde; de slachtoffers kunnen straks weer een stukje blauwe lucht zien.’ Bulte krijgt de leiding over de stuurgroep die de regelingen verder gaat vormgeven. Ook de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV) is tevreden met het resultaat. ‘De eerste mijlpaal was de maatschappelijke solidariteit, de acties in Nederland en daarbuiten. Dit is de tweede mijlpaal’, zei voorzitter E. Tuijp. De SSNV heeft zelf nog 6 miljoen euro in kas voor de slachtoffers. Dit bedrag wordt pas over twintig tot dertig jaar ingezet.

De Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (BSNV) reageert ook positief op de regelingen. Wel stelt de vereniging dat de schade een veelvoud is van het bedrag van de tegemoetkoming. ‘De schade strekt zich uit over het hele leven van deze jonge mensen. Hierbij moet worden bedacht dat de jongeren die alle inspanningen ten spijt arbeidsongeschikt blijven, slechts recht hebben op een minimumuitkering. Vanwege hun beperkingen blijven ze dan afhankelijk van derden.’De regelingen worden in 2006 geëvalueerd. Van Lidth de Jeude kan niet garanderen dat het rijk daarna ook nog geld beschikbaar stelt. ‘Maar ik heb er alle vertrouwen in dat, als het nodig is, dit wordt gecontinueerd.’

Reageer op dit artikel