nieuws

Positieve reacties op regelingen brandslachtoffers Volendam

Horeca

Burgemeester J. Bulte van Edam-Volendam is zeer ingenomen met de door het kabinet aangekondigde regelingen voor de slachtoffers van de cafébrand. Hij is ontzettend blij met de komst van het Centrum voor Reïntegratie en Nazorg (CRN), vooral omdat het centrum brandslachtoffers gaat helpen bij (her)intreding op de arbeidsmarkt.

’Naar onze mening wordt hier een belangrijke voorwaarde vervuld om mensen een stukje levensgeluk terug te geven. Een baan versterkt hun eigenwaarde; de slachtoffers kunnen straks weer een stukje blauwe lucht zien.’ Bulte wordt voorzitter van de stuurgroep die de regelingen verder vorm gaat geven.

E. Tuijp, voorzitter van de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV), is eveneens tevreden met het resultaat. ‘De eerste mijlpaal was de maatschappelijke solidariteit, de acties in Nederland en daarbuiten. Dit is de tweede mijlpaal.’ Hij prijst de komst van het CRN. ‘Een slagvaardig, herkenbaar, laagdrempelig en vraaggericht centrum is precies wat wij nodig vinden.’ Het CRN is niet alleen bestemd voor de slachtoffers, maar ook voor naasten, hulpverleners en overige betrokkenen.

Ook over de financiële regelingen is Tuijp te spreken. De jongeren mogen zelf kiezen wat ze met de eenmalige tegemoetkoming gaan doen. Ze kunnen bijvoorbeeld opleidingen volgen of een huis kopen. ‘Dat is zeer belangrijk om een zelfstandig bestaan op te bouwen.’ De tegemoetkoming voor de extra kosten neemt volgens Tuijp de geldzorgen bij met name de ouders weg. De SSNV heeft zelf nog 6 miljoen euro in kas voor de slachtoffers. Dit bedrag wordt pas over circa twintig tot dertig jaar ingezet.

De Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (BSNV) reageert eveneens positief op de regelingen. De BSNV ziet dit als een belangrijke stap in de vormgeving van de toekomst van de getroffen jongeren. ‘Deze uiting van maatschappelijke solidariteit is een belangrijke steun in de rug voor de vaak zwaar beschadigde jongeren’, aldus voorzitter A. Binken.

De vereniging stelt wel dat de schade een veelvoud bedraagt van het bedrag van de tegemoetkoming. ‘De schade strekt zich uit over het hele leven van deze jonge mensen. Hierbij moet worden bedacht dat de jongeren die alle inspanningen ten spijt arbeidsongeschikt blijven, slechts recht hebben op een minimumuitkering. Vanwege hun beperkingen blijven ze dan afhankelijk van derden.’

Reageer op dit artikel