nieuws

Prijsstijgingen horeca hebben niets te maken met de euro

Horeca

De recente prijsaanpassingen in de horeca hebben geen enkele relatie met de euroconversie. De prijzen zijn aangepast om gestegen kosten op te vangen en om bedrijfsresultaten voor horecaondernemers op peil te houden.’ Met deze boodschap is Koninklijke Horeca Nederland vanmiddag op bezoek geweest bij demissionair minister Zalm van Financiën.

De minister toonde begrip voor de aangedragen standpunten van Koninklijk Horeca Nederland. Hij riep op tot overleg met de Consumentenbond en gezamenlijk te werken aan een manier om de emotionele beleving van prijsverhoging bij de consument om te zetten naar een meer rationele manier van denken.

‘Wij nemen afstand van het door de media en publieke opinie geschapen beeld dat de horecabranche misbruik heeft gemaakt van de invoering van de euro. Als wij onze prijzen niet hadden verhoogd dan had dat voor veel horecabedrijven tot ongezonde financiële situaties geleid’, vindt Jeu Claes van Koninklijk Horeca Nederland.

Dalende bedrijfsresultaten
Door toenemende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, hygiëne en milieu hebben veel horecabedrijven de laatste jaren fors geïnvesteerd. Ook de prijzen voor verse voedingsmiddelen en alcoholische dranken zijn vorig jaar nadrukkelijk gestegen. De prijsstijgingen in de horeca zijn het eerste halfjaar van 2002 met 6,8 procent gestegen. Daar tegenover staat dat de kosten voor de horeca in 2001 met 6,6 procent zijn toegenomen. Ondanks de prijsstijgingen zijn de bruto bedrijfsresultaten in de horecasector met 0,1 procent gedaald naar 10,9 procent.

Koninklijk Horeca Nederland vindt dat horecaondernemers zèlf de verkoopprijzen van het eindproduct moeten vaststellen. Directeur Jeu Claes: ’Nederland is een vrije markteconomie. En in de Nederlandse horecasector, die maar liefst 35.000 diverse bedrijven bevat, is sprake van volledige vrije concurrentie. Aan die grote variëteit hangen zeer uiteenlopende prijskaartjes, waaruit de consument zèlf bepaalt of een prijs in overeenstemming is met de geboden kwaliteit. Uit de pas lopende horecabedrijven zullen uiteindelijk door de consument worden gestraft.’

Koninklijk Horeca Nederland is zeer verbaasd over de weigering van de Consumentenbond om met elkaar een constructief gesprek te voeren over de prijsverhogingen in de horeca. Jeu Claes eist opnieuw excuses van de Consumentenbond aan de gehele horecasector. ‘De horeca ontkent niet dat de prijzen zijn gestegen maar accepteert geen verkeerde uitleg van de cijfers door de Consumentenbond.’

Reageer op dit artikel