nieuws

MKB: ‘kabinet moet Tante Agaathregeling handhaven

Horeca

De ondernemersorganisatie in het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland, wil dat het kabinet afziet van de voorgenomen afschaffing van de zogenoemde Tante Agaathregeling.

MKB Nederland heeft hierover een brief geschreven aan de ministers van Financiën, Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De betreffende regeling is vooral interessant voor beginnende ondernemers die anders moeilijk aan startkapitaal kunnen komen. Deze wijze van financiering is voor geldverstrekkers fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Afschaffing van het belastingvoordeel bekent zo’n 150 miljoen euro zwaardere lasten voor starters, aldus de organisatie.

De starters profiteren nu nog van de rente die op deze kredieten 20 procent lager is dan op gewone leningen, stelt MKB Nederland. Aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar stond aan Tante Agaathleningen ruim 1,5 miljard euro uit bij startende ondernemers. Bovendien ontvangen de kapitaalverstrekkers een heffingskorting van 1,5 procent van de uitgeleende som. Dit voordeel voor de geldschieters willen CDA, LPF en VVD schrappen, zo hebben ze in hun regeerakkoord al aangegeven. De ondernemersorganisatie is nu bang dat beleggers zich op grote schaal zullen terugtrekken uit deze beleggingsvorm.

MKB Nederland betreurt dat. ‘Financiering van startende ondernemers is een van de grootste knelpunten voor continuïteit en groei. Het kabinet moet het starten van nieuwe bedrijven niet bemoeilijken door goed functionerende regelingen af te schaffen.’

Reageer op dit artikel