nieuws

Van Nelle moet verder onderhandelen over komst Now & Wow

Horeca

De in december afgebroken onderhandelingen over de komst van de Rotterdamse danceclub Now & Wow naar het Van Nelle-complex moeten worden voortgezet. Dat bepaalde president van de rechtbank in Rotterdam vrijdag in het kort geding dat Now & Wow had aangespannen.

De uitgangspunten in de voorlopige huurovereenkomst van de Van Nelle Ontwerpfabriek aan Now & Wow moeten bij de komende gesprekken in acht worden genomen. J. van Lit (Van Nelle Ontwerpfabriek) zegt dat het van Now & Wow afhangt hoe de besprekingen verlopen. Dat de danceclub al dit voorjaar open zou kunnen in de Ontwerpfabriek acht Van Lit onhaalbaar. ,,De procedures moeten nu eenmaal worden doorlopen, en dat kost tijd.”

Waar Now & Wow meent dat de partijen het in grote lijnen eens waren, stelt Van Nelle dat de onderhandelingen over het voorkomen van geluidsoverlast, parkeren en mogelijke aanpassingen aan het gebouw om nooduitgangen te realiseren nog echt moeten beginnen. ,,Het is absoluut niet waar dat in december de laatste puntjes op de i konden worden gezet”, aldus Van Lit. ,,Alle punten die wij gehonoreerd hadden willen zien, zetten zij een streep door. Voor ons was het een onwerkbare situatie.”

O.G. Trojan (Now & Wow) betitelt de nog uit te onderhandelen punten als ,,oude koeien”. ,,Je kunt mij niet wijsmaken dat dat je in onderhandeling treedt met een danceclub die per feest 4000 bezoekers uit het hele land heeft en dat je ze dan maar 36 parkeerplaatsen kunt bieden.”

Now & Wow staat bekend als trendy en modieus, maar is wel dakloos. Het pakhuis Sint Jobsveem waar de party’s tot nu toe plaatsvonden, kan niet langer worden gehuurd omdat de gemeente er andere plannen mee heeft. Met Van Nelle is vooralsnog geen overeenstemming bereikt. Ted Langenbach, party-organisator, en Koos Hanenberg, zakelijk leider, hebben al wel een ander pand bekeken, een oude graansilo naast metrostation Maashaven. Of ze nog naar Van Nelle willen, was vrijdagmiddag niet bekend.

Langenbach stelde eerder dat hij niet weet waarom zijn club eerst wel en later niet meer welkom was in de oude Van Nelle-fabriek. Zijn raadsman denkt dat ze bij de Van Nelle Ontwerpfabriek het afgelopen jaar ,,lol hebben gekregen in het zelf organiseren van evenementen”. ,,Clinton is geweest. Dit voorjaar staan al verscheidene events gepland en de afspraken daarvoor zijn gemaakt voordat de onderhandelingen met Now & Wow werden afgebroken.”

Trojan vindt dat de vertegenwoordigers van de Van Nelle Ontwerpfabriek wisten waar ze aan begonnen toen ze Langenbach destijds benaderden bij hen in te trekken. Zeker nadat Langenbach zijn plannen had ontvouwd aan de overige huurders van het complex. De informatieavond kreeg een feestelijk slot, waarbij iedereen ,,tot diep in de nacht mee stond te hossen op de muziek”.

Reageer op dit artikel