nieuws

Weinig beursbezoekers gaan voor gerichte aankoop

Horeca

Slechts zeven procent van de bezoekers gaat naar de Horecava om een gerichte aankoop te verrichten. Dat is de uitkomst van een stelling, die de afgelopen weken op de horecasite Zibb.nl/horeca stond. De stelling luidde: ‘Waarom gaat u naar de Horecava?’.

De meeste beursbezoekers gaan naar de Horecava om zich te oriënteren op een toekomstige koop. Ook het antwoord ‘Ik ga niet’ scoorde enigszins verrassend hoog. De interesse voor noviteiten, debatten en kookwedstrijden bleek matig, gezien de uitkomst van de stelling.

De antwoorden:
31,6%: Om mij te oriënteren op een toekomstige koop
29,6%: Ik ga niet
16,3%: Gewoon voor de gezelligheid
15,3%: Ik ga voor noviteiten, debatten en kookwedstrijden
7,1%: Voor een gerichte aankoop

Reageer op dit artikel