nieuws

Administratieve Lastendruk horeca onevenredig hoog

Horeca

Een ondernemer in de horeca heeft in 2001 gemiddeld 10.000 euro uitgegeven aan administratieve lasten, terwijl zijn inkomen niet meer dan 23.000 euro bedroeg. Uit recent onderzoek van EIM in opdracht van het bedrijfschap Horeca en Catering blijkt dat de administratieve lasten voor de horeca daarmee maar liefst zo’n 2,5 maal hoger liggen dan die voor het totale bedrijfsleven.

In het onderzoek zijn de administratieve lasten van decentrale regelgeving (gemeenten) en de regelgeving rond de Warenwet, Drank- en Horecawet en de Tabakswet niet meegenomen; de werkelijke administratieve lasten liggen dientengevolge waarschijnlijk nog eens 15 tot 25 procent hoger.

Reageer op dit artikel