nieuws

Lingewaardse horeca zet lastpak op zwarte lijst

Horeca

Horecaondernemers in de gemeente Lingewaard gaan lastige klanten op een zwarte lijst zetten. Consequentie daarvan is dat notoire relschoppers de toegang tot cafés, cafetaria’s en zalen wordt ontzegd. De maatregel is vooralsnog alleen van kracht in Lingewaard. Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Betuwe-Oost heeft met die gemeente een convenant gesloten. Deze overkoepelende organisatie hoopt met de gemeente Overbetuwe hetzelfde akkoord te bereiken. De onderhandelingen moeten nog worden opgestart.

Het convenant is inmiddels door zeventien zaken ondertekend. Het heeft een looptijd van twee jaar.

Het doel van de maatregel is om caféklanten die na drankgebruik lastig worden uit de horecagelegenheden te weren. Het gaat om cafés, cafetaria’s en zalencomplexen. Lastpakken worden pas op de zwarte lijst gezet als ze in verschillende bedrijven of meerdere malen in de fout zijn gegaan.

Het gaat niet om mensen die zich een keer vervelend gedragen na enkele consumpties. Als ze dat eenmalig doen wordt hun nare gedrag door de vingers gezien. De horeca wil wel optreden tegen klanten die zich schuldig maken aan zwaardere vergrijpen. Daarbij valt te denken aan het uiten van dreigementen en vechten.

Een lastpak kan niet door een individuele ondernemer op de zwarte lijst worden geplaatst. Dat gebeurt pas na overleg met burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. Ook de laatste twee partijen hebben het convenant ondertekend.

Controle op naleving van het café- en zaalverbod is een complexere zaak. Cafés in de gemeente kennen immers geen legitimatieplicht. “Maar lastige klanten zijn bij alle cafébazen bekend. Het hangt van de aard van de vergrijpen af hoe lang een lastige klant door ons geweerd wordt”, zegt voorzitter Rien van Eldijk van de horeca Betuwe-Oost.

De betrokkenen hebben tot samenwerking besloten omdat dit de manier is om de veiligheid en leefbaarheid in de kernen van Lingewaard te bevorderen.

Ze hebben duidelijke afspraken gemaakt over de sluitingstijden. Van maandag tot en met vrijdag gaat de tap om een uur ’s nachts dicht. Zaterdags en zondags komt er tot twee uur bier uit de tap.

De politie garandeert de horecabazen dat ze tijdens uitgaansavonden en evenementen telefonisch bereikbaar is. De gemeente heeft beloofd voor voldoende afvalbakken te zorgen in de omgeving van de horecapanden.

De ondernemers willen een huisreglement opstellen waarin de orde en rust in het bedrijf wordt gegarandeerd en de veiligheid van medewerkers en bezoekers wordt gewaarborgd.

Reageer op dit artikel