nieuws

Stagnerende economie heeft invloed op horeca

Horeca

In het vierde kwartaal 2002 heeft de dalende lijn in de omzetontwikkeling van de horeca zich -ten opzichte van 2001- verder doorgezet. Deze tendens is niet alleen in de horeca zichtbaar: ook andere bedrijfstakken hebben hieronder geleden. Als belangrijkste oorzaak kan de stagnerende economie worden aangevoerd.

In hoeverre deze tendens in 2003 kan worden omgebogen is nog onduidelijk: vooralsnog zijn er geen tekenen die wijzen op het aantrekken van de economie. De eerste statistieken over 2003 wijzen op een voortzetting van de lage groeicijfers uit eind 2002.

De afnemende groei in de horeca heeft veel te maken met de algehele economische stemming: het vertrouwen in de economie is in 2002 verder gedaald en de koopbereidheid was laag.

Het consumentenvertrouwen vertoont sinds begin 2000 een dalende lijn. Passend bij dit beeld is de bescheiden groei van de consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens: vergeleken met 2001 is de totale consumptie in Nederland in de eerste elf maanden van 2002 met niet meer dan 1% toegenomen.

Horecaomzet niet gegroeid in het 4e kwartaalVoor alle sectoren in de horeca geldt dat het in het vierde kwartaal rustig was in de bedrijven. Gemiddeld hebben alleen de hotels het omzetniveau van het vierde kwartaal 2001 kunnen vasthouden, met de kanttekening dat de hotelomzet in 2001 stagneerde ( mede als gevolg van 11 september). Uit het HAS-panelonderzoek is gebleken dat de gemiddelde omzetontwikkeling per bedrijf in de overige sectoren negatief was. Met name bij de drankverstrekkers en de restaurants bleef de omzet achter bij het laatste kwartaal van 2001.

Voorlopige cijfers wijzen op een omzetgroei van 2,5 à 3% voor het gehele jaar 2002 en een verbetering van het nettoresultaat. De winstontwikkeling over de afgelopen twee jaar (0,75%+ 5%) blijft achter bij de inflatie (4,5% + 3,5%) en betekent een reële achteruitgang van het ondernemersinkomen.

Het totaal aantal horeca- en cateringbedrijven nam de afgelopen 12 maanden met bijna 1 procent toe. De groei kwam voornamelijk voor rekening van de fastfood- en maaltijdverstrekkers en de gecaterde bedrijfsrestaurants. De groei van het aantal maaltijdverstrekers is in belangrijke mate toe te schrijven aan de populariteit van restaurants met een buitenlandse keuken. Opvallende groeiers zijn de Mexicaanse, Indiase, Surinaamse, Egyptische en Spaanse keuken.

Sterkste stijger is de Surinaamse keuken (+23%). Verder is met name de groei van de Indiase keuken opmerkelijk. Jarenlang schommelde het aantal rond de 110; het afgelopen jaar steeg dit naar 122.

Reageer op dit artikel