nieuws

Verandering in contractvormen

Horeca

Beheersbaar en resultaatgericht zijn de komende jaren de kernwoorden in de bedrijfscatering. Althans, dat is de mening van senior consultant John van de Bunt van Hospitality Consultants uit Amersfoort en Maastricht. Het adviesbureau voor gastvrijheidsmanagement voorziet een verdere verzakelijking van de relatie tussen opdrachtgever en leverancier en een toenemende professionalisering van facilitair managers, die hun weerslag hebben op de cateringcontracten.

Verandering in contractvormen

De nieuwe trend vloeit voor een deel voort uit de slechte economische situatie. ‘Die legt een bepaalde druk op de organisatie’, vertelt John van de Bunt. ‘Grote bedrijven hebben een sociaal gezicht en willen daarom niet bij voorbaat korten op de catering. Dat vraagt dus om een betere efficiency bij onder andere de leveranciers.’Hospitality Consultants merkt aan de aanmeldingen voor hun bedrijfsvergelijkingsonderzoek dat bedrijven financieel minder mogelijkheden hebben. ‘Dit is sneller en voordeliger dan het doen van een officiële aanbesteding. Bedrijven kunnen onder andere hun cateringcontract laten doorlichten, een kwaliteitsmodule laten opstellen en een verkoopprijsvergelijking laten maken. Met de resultaten van dit onderzoek gaan ze daarna de besprekingen in met cateraars of gebruiken de resultaten voor interne verantwoording.’

Resultaatgericht
Van de Bunt voorziet een verzakelijking van de relatie tussen opdrachtgever en leverancier. ‘Het emotionele aspect speelde altijd een grote rol, maar dat zal veelal verdwijnen. Business is business, omdat de financiële kant steeds belangrijker wordt. Het zal ook procesmatiger worden: als er eens per vijf jaar een aanbesteding moet plaatsvinden, dan gebeurt dat ook. Voor de cateraar betekent dit dat die steeds minder risico’s wil nemen, omdat er vaker dan in het verleden aanbestedingen plaatsvinden en de gemiddelde contractduur daalt.’

Daarnaast verwacht hij een (verdere) professionalisering van het facility management van een bedrijf. Van de Bunt: ‘Dat komt op een hoger plan. Facilitair managers zullen steeds vaker een breed takenpakket hebben en moeten daardoor anders nadenken over (catering)contracten. Dit leidt tot het afsluiten en aangaan van andere soorten contracten. In het verleden hebben we het open boekcontract gehad, daarna fixed price contracten en nu worden contracten steeds meer resultaatgericht.’Vooral die laatste ontwikkeling biedt kansen voor adviesbureaus als Hospitality Consultants. ‘Omdat facilitair managers beter opgeleid zijn, leggen die zich niet meer per definitie toe op het contractbeheer. Ze zullen derden inschakelen, adviseurs bijvoorbeeld, die het contract een aantal keren per jaar beoordelen.’

Volgens Van de Bunt kan de contractduur voor een cateraar toenemen als de opdrachtgevers een intermediair blijven betrekken bij het afgesloten contract. ‘Een open communicatie over de kwalitatieve en kwantitatieve elementen van catering maakt zaken bespreekbaar en dat schept vertrouwen. De catering is een gecompliceerde business en het is vaak onze rol om het traject van inventarisatie tot aan contractbeheer toepasbaar en traceerbaar te maken.’Van de Bunt is er van overtuigd dat deze ontwikkelingen op korte termijn ook gaan plaatsvinden binnen de scholencatering. ‘Maar wel minder snel.’

Reageer op dit artikel