nieuws

Snackbranche verdeeld over plannen minister Hoogervorst

Horeca

De snackbranche heeft verdeeld gereageerd op de plannen van Hoogervorst. De minister van Volksgezondheid wil snackreclame gericht op jongeren beperken om ze gezonder te laten eten. Hoogervorst wil daar nog voor de zomer harde afspraken over maken met de industrie.

Saus- en frituurvetleverancier Remia laat bij monde van Georg Schuurman weten niets te zien in de plannen van de minister. Schuurman: ‘Remia heeft reeds veel energie gestoken in de ontwikkeling van meer verantwoorde frituurvetten. Al jaren promoten wij het gezondere vloeibaar frituurvet ten koste van vast frituurvet. Voor dit jaar hebben wij zelfs een communicatiepakket ontwikkeld, waarmee cafetariaondernemers hun verantwoorde keuze naar de consument kunnen promoten. Een door de overheid opgelegde snacktax zien wij niet zitten. Wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid door betere en verantwoorde producten te ontwikkelen.’

Snackleverancier Vanreusel juicht het plan van Hoogervorst juist toe. Directeur Paul-Emanuel Vanreusel: ‘Er moet inderdaad over gewaakt worden dat zwaarlijvigheid geen nieuwe bedreiging gaat vormen voor de hedendaagse jeugd. De voedingsindustrie kan een steentje bijdragen om dit probleem binnen de perken te houden en wat ze vandaag de dag reeds doet. Bij Vanreusel waken we er nu reeds over dat voldoende aandacht besteed wordt aan de voedingswaarde van de producten. Permanent evalueren we nieuwe en verbeterde productiemethoden om gezondere snacks te kunnen aanbieden.’

Vanreusel: ‘De taak van de overheid is de bevolking aan te sporen te bewegen tot een evenwichtiger en gezonder leefpatroon. Hierbij dienen vooral de ouders opvoeders benaderd te worden. Om dit eerder breed sociaal-maatschappelijk probleem op te lossen is niet correct dat de nodige budgetten verhaald worden op de snackindustrie. Toch moet eenieder bekennen dat snacken een deel van onze cultuur is geworden, waar gewoon evenwichtig dient mee worden omgegaan.’

Claire de Haan van Van Dijk Food Food Products, leverancier van Gouda’s Glorie en Diamant, ziet een belangrijke rol weggelegd voor de snackindustrie. De Haan: ‘Je moet het probleem aanpakken bij de basis. We leveren uitstekende frituurvetten, met een hoog percentage goede onverzadigde vetten. Daarbij ondersteunen we de ondernemer met een heel pakket gratis communicatiemiddelen in zijn communicatie naar de klant. En starten we in het voorjaar samen met het productschap MVO een grootschalige campagne over verantwoord frituren. Uiteraard geldt: eet gevarieerd en beweging voldoende. Deze verantwoording zal ieder voor zichzelf moeten nemen.’

Reageer op dit artikel