nieuws

NOVAMEDIA: BUITENKANS

Horeca

In’tent Belevingscommunicatie

NovaMedia wilde de businessplannen voor 2004 presenteren aan de medewerkers op een manier waarbij duidelijk werd dat het – ondanks de sterke groei – geen bureaucratische organisatie is, maar integendeel opereert vanuit passie voor het vak en gevoel voor de mensen. De medewerkers werden met het event direct betrokken bij de nieuwe plannen. Management en medewerkers namen samen deel aan activiteiten waarmee ze de inhoud van de plannen niet alleen tot zich namen maar ook vorm gaven.

Doelstellingen
De medewerkers moesten op een ontspannen wijze informatie krijgen over de strategie voor 2004, bij voorkeur zonder dat dat ervaren zou worden als informatieoverdracht. Het achterliggende idee: laat ze actief aan de slag gaan met de informatie.
Ook wilde het bedrijf de verschillende bedrijfsonderdelen profileren, met behoud van het gevoel dat NovaMedia één organisatie is. De medewerkers moesten meer inzicht krijgen in de goede doelen van de diverse loterijen en Stichting Doen. Tot slot moest de interne positieve beleving versterkt worden en de negatieve beleving geneutraliseerd.

Resultaten
De reizigers hebben meer begrip voor elkaars werk gekregen en zitten meer op één lijn. Door ze in te delen in telkens wisselend groepen en ze te laten samenwerken aan actuele opdrachten, weten de mensen elkaar nu te vinden binnen de organisatie. De dag na het event kwam spontaan een intense stroom e-mails op gang tussen medewerkers en managers. Van alle kanten kwamen nieuwe ideeën los. Zo lieten de medewerkers merken dat ze de boodschap hadden begrepen – en toepasten.
Dat de boodschap is overgekomen blijkt ook uit de resultaten van de opdrachten. Van de 125 bedachte slogans waren er 44 direct bruikbaar.

Reageer op dit artikel