nieuws

TPG POST: DE EERSTE OOGST

Horeca

The Live House

Bij de reorganisatie van de afdeling Klantenservice Zakelijke Markt waren er in plaats van 26 allround-afdelingen zestien gespecialiseerde afdelingen gekomen op negen locaties. Toen de basis van de reorganisatie stond, waren er vooral problemen in het zogenaamde ‘ketendenken’. De medewerkers waren niet langer allrounders maar vormden een gespecialiseerde schakel in de keten. Ze keken te weinig naar de andere schakels. Ook de rol van het management was niet altijd helder.
Na de organisatieverandering werd tijdens het event De Eerste Oogst teruggekeken op wat er in korte tijd bereikt was, de zogenoemde ‘eerste oogst’.

Doelstellingen
De medewerkers moesten op aanstekelijke manier weer het gevoel krijgen elkaar aan te vullen en niet zonder elkaar te kunnen. Daarbij werd samen gevierd dat er al heel wat bereikt was, werden de medewerkers bedankt voor de inspanningen die ze verricht hadden en werd de zin aangewakkerd om door te gaan op de ingeslagen weg.
De medewerkers moesten met event tevens meer inzicht krijgen in de ketengedachte en respect krijgen voor alle schakels in de keten. Bovendien moest er vertrouwen gekweekt worden in het nieuwe managementteam.

Resultaten
De Eerste Oogst was een afsluiting van de reorganisatie en de kick-off van een vervolgprogramma, waarin het management de medewerkers meeneemt in een nieuwe, klantgerichte organisatie. Door het open karakter van de bijeenkomst, waarbij ook erkend werd door het management dat niet alles goed ging, is het vertrouwen gewonnen. Wij-gevoel, motivatie en betrokkenheid zijn vergroot. De medewerkers hebben weer zin in de toekomst en er is vertrouwen gewekt in de oprechtheid van het management en geloof in samenwerking met collega’s.

Reageer op dit artikel