nieuws

VMBO-leerling klaargestoomt voor horeca

Horeca

Het Horeca Branche Instituut (HBI) is gestart met een Road Show langs scholen. De interactieve multimediale informatiebijeenkomsten hebben als doel de instroom van leerlingen vanuit het VMBO en MBO naar het horecavak te bevorderen.

De Road Show maakt onderdeel uit van de instroomchampagne My Choice. Deze campagne is gestart omdat uit recent onderzoek blijkt dat leerlingen op het VMBO zich bij de oriëntatie op hun opleidingstraject veelal laten informeren door persoonlijk bronnen zoals familie en docenten. Het HBI wil met de Road Show de keuzemogelijkheden voor leerlingen verbreden.

De eerste Road Show werd onlangs in Rotterdam gehouden. De Road Show bestaat uit een multimediale presentatie, afgestemd op het belevingsniveau van de leerlingen. Leerlingen maken op speelse wijze kennis met alle aspecten van het horecavak.

Directeur Ben Rijgersberg van het HBI benadrukt de veelzijdige toekomstmogelijkheden voor VMBO en MBO-leerlingen in de horeca. Rijgersberg: ‘Het HBI stimuleert niet alleen de instroom van leerlingen richting de horecaopleidingen en het horecavak. Ook hebben we samen met andere branches een oriëntatieprogramma ontwikkeld voor de gemengde leerweg. Dit alles onder de naam “Aan de slag in beroep en bedrijf”. Zo’n zeventig scholen maken gebruik van deze praktische methode in het reguliere lesprogramma.’

Reageer op dit artikel