nieuws

Nieuwe CAO: ontslagbescherming en loonsverhoging

Horeca

Werknemers in de catering die een lichte arbeidshandicap oplopen, krijgen recht op ontslagbescherming. Bovendien krijgt iedere medewerker per 1 juni een structurele loonsverhoging van 1,25 procent. Dat hebben vakbonden en werkgeversvertegenwoordiger Veneca afgesproken in de nieuwe CAO voor de sector. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2005 tot 1 april 2006.

Sinds 1 januari krijgt iemand die voor 35 procent of minder arbeidsongeschikt raakt niet langer een WAO-uitkering. In plaats daarvan zijn werknemer en werkgever verplicht de werknemer aan het werk te houden.

Er zijn geen afspraken gemaakt voor werknemers die meer dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Werkgevers hebben daarover echter wel toegezegd alles in het werk te stellen om deze mensen aan het werk te houden om te voorkomen dat zij terugvallen in salaris naar bijstandsniveau.

Om het ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen, sluiten de sociale partners op 30 maart een arboconvenant met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Werknemers die minder kunnen werken, omdat contracten naar andere cateraars zijn gegaan, krijgen een aanvulling op het salaris gedurende maximaal drie jaar.

In de nieuwe CAO – die een looptijd heeft van zestien maanden – is verder afgesproken dat cateringmedewerkers per 1 juni een structurele loonsverhoging krijgen van 1,25 procent. Vorig jaar was dat nog een eenmalige uitkering.

De wachtdagen bij ziekte verdwijnen. Langdurig zieke werknemers ontvangen de eerste dertien weken 95 procent van hun salaris, daarna 90 procent. In het tweede, derde en vierde ziektejaar daalt dit naar 80 procent. Voorwaarden hierbij zijn medewerking van de werknemer aan reïntegratieverplichtingen en volledige arbeidsongeschiktheid in het derde en vierde jaar.

Reageer op dit artikel