nieuws

Onderzoek naar noodlijdende catering

Horeca

De catering van de Universiteit Twente wordt grondig doorgelicht. Aanleiding hiervoor is een fiks exploitatietekort van UT-Catering. Een bureau gaat de financiën, kwaliteit en dienstverlening onder de loep nemen en aanbevelingen doen.

Studenten en medewerkers van de universiteit krijgen een uitnodiging deel te nemen aan een elektronische enquête. Deze wordt uitgevoerd door Hospitality Consultants. De ondervraagden kunnen hun mening geven over de geleverde kwaliteit van de catering. Ook wordt ze gevraagd verbeteringsvoorstellen te doen.

Hospitality Consultants onderzochten eerder de catering van de Technische Universiteit Eindhoven. Daar stelde het bureau voor om op minder plaatsen een grotere variatie aan cateringconcepten aan te bieden.

Reageer op dit artikel