nieuws

Prijs bepaalt succes gezonde producten

Horeca

Prijs is voor bezoekers van het bedrijfsrestaurant nog steeds de belangrijkste reden af te zien van gezonde producten. Dat concludeert Advance Foodservices op basis van een internetonderzoek via het Nederlands kokspanel. Meer dan tweehonderd cateringmaganagers gaven hun mening over gezonde voeding in de bedrijfscatering.

Bijna driekwart van de deelnemende managers is het niet eens met de stelling dat de verantwoordelijkheid voor het assortiment bij de opdrachtgever ligt. Meer dan de helft van de deelnemers vindt dat de cateraar niet zomaar alles mag verkopen, waarmee het meeste geld kan worden verdiend. Zij vinden zelfs dat ze een stuk eigen verantwoordelijkheid hebben en zien ruimte om gezonde producten goedkoper aan te bieden.
Ruim 85 procent geeft aan dat een betere presentatie van gezonde producten de verkoop stimuleert. Daarnaast denken zij dat uitbreiding van het assortiment een positief effect heeft op de afname. Driekwart van de managers heeft dat laatste om die reden ook al gedaan. Ook het organiseren van themaweken wordt door die groep als probaat middel beschouwd.De consumptie van ongezonde producten is sinds 2002 bij de helft van de locaties gelijk gebleven en afgenomen bij 44 procent van de deelnemers. Die daling blijkt vooral het geval op kantoorlocaties. Tenslotte geeft 40 procent van de ondervraagden aan dat 40-plussers vaker kiezen voor gezonde producten.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor het Nederlands kokspanel.

Reageer op dit artikel