nieuws

Cao-overleg loopt uit op compleet fiasco

Horeca

Het cao-overleg tussen werkgevers en werknemers is mislukt. Daar gaat Koninklijk Horeca Nederland (KHN) van uit na overleg met de vakbonden. In een ultieme poging de onderhanderlingen op gang te krijgen, heeft KHN woensdag een eindbod neergelegd bij de vakbonden. De horecabond gaat er van uit dat dit bod wordt afgewezen, zodat een debacle dreigt voor de sector. Ruim 320.000 werknemers komen voor een lange tijd zonder CAO te zitten.

Cao-overleg loopt uit op compleet fiasco

‘Het is zwaar teleurstellend’, laat CAO-expert Dirk Vreugdenhil van KHN in een eerste reactie weten. ‘Het gat tussen werkgevers en werknemers is enorm groot. Wij hebben ons in de onderhandelingen de afgelopen maanden bewogen. FNV niet. We zijn het niet eens over principiële zaken. Het zou me hoogst verbazen wanneer de vakbonden alsnog akkoord gaan met het eindbod.’

Struikelblok in de onderhandelingen vormt het invullen van arbeidsafspraken op individueel niveau. De vakbonden (FNV Horecabond, CNV bedrijvenbond en de Unie) zijn hier faliekant tegen en houden vast aan centrale afspraken. KHN doet de houding van vooral de FNV Horecabond af als ‘conservatief’. Vreugdenhil: ‘De vakbonden hebben een unieke kans laten lopen om baanbrekend werk te verrichten in de vernieuwing van de arbeidsverhoudingen binnen een toonaangevende sector als de horeca’.

KHN hekelt verder de starre houding van de vakbond. Sinds het begin van de onderhandelingen heeft KHN een aantal maal het voorstel bijgesteld, om zo aan de wensen van de vakbonden te voldoen. De bonden hebben volgens KHN op hun beurt geen enkele handreiking gedaan. De vakbonden hebben in het jongste overleg voorgesteld om het onderhandelingsproces van begin af aan opnieuw te gaan voeren. KHN heeft dit voorstel van tafel geveegd en een ultimatum van vier weken gesteld om alsnog in te stemmen met het eindbod.

In het eindbod worden functiewaardering, beloning, contractduur en arbeidstijd binnen een nieuwe flexibele cao geregeld. Hierbij kunnen horecaondernemers zaken zelf oppakken en regelen. Omdat de omzetten en winstgevendheid in de branche onder druk staan, is er in het eindbod van KHN geen ruimte voor structurele loonsverhoging. Werkgevers die al enige tijd in dienst zijn ontvangen volgens het eindbod wel een eenmalige uitkering van 0,5 procent.

Reageer op dit artikel