nieuws

Feesten in weiland toch mogelijk

Horeca

Met behulp van een artikel 19-procedure is het toch mogelijk om op weilanden met een agrarische bestemming een feest te organiseren. Dat heeft de gemeente Hof van Twente bekendgemaakt. Eerder verbood de Raad van State het jaarlijkse zomerfeest van de Diepenheimse Schutterij, omdat het evenemententerrein in een weiland ligt.

De zaak was aangespannen door enkele omwonenden van de feestweide. Het verbod veroorzaakte veel beroering bij tientallen gemeenten en organisaties die, vooral in de zomermaanden, volksfeesten in weilanden organiseren.

‘Met een artikel 19- procedure kunnen we na een inspraakronde een vrijstelling verlenen. Daarbij speelt mee dat het feest een grote maatschappelijke impact heeft en er geen alternatief terrein voorhanden is’, aldus wethouder M. Verbeek.

Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) biedt gemeenten de mogelijkheid beletsels weg te nemen die in een geldend bestemmingsplan een bepaald gebruik in de weg staan.

Reageer op dit artikel