nieuws

stijging aantal bezoekers musical en popconcerten

Horeca

Drie op de tien Nederlanders (31 procent) bezoekt zeker een keer per jaar een musical of een pop- of jazzconcert. Twintig jaar geleden was dat niet meer dan 18 procent. Meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) ging in 2003 minstens één keer naar de film. Dat was in 1983 48 procent. De belangstelling voor klassieke concerten bleef gelijk.

Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het rapport Cultuurminnaars en cultuurmijders zijn vrouwen meer geïnteresseerd in cultuur dan mannen. Allochtonen tonen minder belangstelling dan de Nederlandse bevolking als geheel. Toch was er in de periode 1999-2003 sprake van een lichte toename van de interesse, constateert het SCP. De publicatie werd in Den Haag aangeboden aan staatssecretaris Van der Laan (Cultuur).

Bewoog de belangstelling voor musical, popmuziek en film zich in stijgende lijn, op het terrein van de traditionele cultuur ontwikkelde zich een grilliger patroon. In 1983 ging 13 procent ten minste één keer per jaar naar een klassiek concert. In 1995 was dat gestegen naar 17 procent, maar in 2003 gedaald naar 14 procent.

Ook bij ballet (5 procent in 2003), beroepstoneel (14 procent) en musea (38 procent) was in de jaren negentig sprake van een tijdelijke stijging. Niet meer dan drie op de tien Nederlanders (31 procent) nam in 2000 eens per week een boek ter hand. Dat was in 1980 nog 48 procent.

De gemiddelde stijging van het opleidingspeil van de Nederlanders heeft niet geleid tot een stijging van de deelname aan cultuur. Oudere generaties zijn trouw gebleven aan de populaire cultuuruitingen waarmee ze in hun jeugd vertrouwd raakten: de belangstelling voor bioscoop en popconcerten onder mensen van middelbare leeftijd groeide. Hun interesse voor klassieke cultuur als ballet en musea stagneerde echter.

Daar staat tegenover dat de klassieke cultuur zich handhaaft op een vrijetijdsmarkt met steeds meer concurrentie. Onder jongeren van 12 tot 19 jaar steeg het aandeel dat jaarlijks een museum bezoekt, van 39 procent in 1999 tot 45 in 2003. Bij kunsten als toneel en cabaret bleef die groei uit.

Reageer op dit artikel