nieuws

Horeca en Kampen begraven strijdbijl

Horeca

Burgmeester Oosterhof van de gemeente Kampen en Koninklijk Horeca Nederland (KHN) hebben na lange tijd van discussies en juridische procedures afspraken gemaakt over de paracommercie in de gemeente. Daarmee is de strijdbijl tussen horeca en de gemeente begraven.

Geruime tijd lagen horeca en gemeente met elkaar overhoop. De ruzie spitst zich toe op paracommerciële activiteiten in onder meer illegale zuipschuren, dorpshuizen en kantines. Toen de horecawaakhond BEM (Bureau Eerlijke Mededinging) zich ermee ging bemoeien, escaleerde het conflict en wilde Burgemeester en Wethouders niets meer te maken hebben met de horeca.

KHN meldt in een persschrijven dat er tot ieders tevredenheid afspraken zijn gemaakt over nieuw overleg. De komende maanden worden in gezamenlijk overleg op gemeentelijk niveau spelregels opgesteld en nieuwe afspraken gemaakt.

Inzet van de afspraken is om het alcoholgebruik onder de jeugd jonger dan 16 jaar tegen te gaan en alcoholmisbruik in het algemeen te bestrijden. Hiertoe zal de gemeente zich inspannen om samen met ouders, horeca, scholen en het NIGZ (Stichting Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) overleg te voeren om tot een plan van aanpak te komen. Daarnaast wordt intensiever voorlichting gegeven.

Gevolg van de overeenkomst is dat BEM al haar procedures tegen de gemeente Kampen stopzet. Over een half jaar gaan de voormalige kemphanen weer met elkaar om de tafel om de nieuwe afspraken te evalueren.

Reageer op dit artikel