nieuws

Minister Verdonk kookt integratiepotje in Lichtfabriek

Horeca

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie kruipt volgende week achter het fornuis om haar nieuwe integratiecampagne in gang te zetten. In de Lichtfabriek in Haarlem zal zij samen met ruim honderd genodigden ‘fusion’ gerechten bereiden, combinaties van verschillende buitenlandse gerechten.

Volgens het persbericht van een pr-bureau laat zij ‘hiermee letterlijk zien dat als je de beste ingrediënten uit de verschillende culturen haalt, je de mooiste resultaten behaalt’. De campagne moet de samenwerking tussen mensen van verschillende culturen bevorderen. Onder de gasten zijn ministers, mensen uit het bedrijfsleven, sport en cultuur en vertegenwoordigers van ‘goede voorbeelden’ van interculturele samenwerking.

De campagne is stilletjes begonnen vanaf november met de vertoning van het logo ‘&’ in spotjes op MTV, in de Spits en Metro en uitvergroot op gebouwen. Verdonk hield de inhoud van haar campagne steeds voor zich en zal dat op 31 januari uit de doeken doen. In de Tweede Kamer was eerder ergernis ontstaan omdat de fracties niets wisten van de kosten, 10 miljoen euro in de komende drie jaar, en de inhoud van de campagne. De bewindsvrouw stelde dat zij de Kamer wel had ingelicht.

Reageer op dit artikel