nieuws

Groene Hart, kloppend hart’ toeristisch bestemmingsgebied

Horeca

Feitelijke opdrachtgever van het project ‘Groene Hart, kloppend Hart’ is de regionale VVV Het Groene Hart in Gouda. Publieke en private partijen in het Groene Hart hebben een aantal bureaus opdracht gegeven om voor eind juli 2006 voor het ‘Recreatief Toeristisch Platform Groene Hart, kloppend hart’ tot een aanbeveling te komen voor een plan de campagne dat bedoeld is om het Groene Hart te vermarkten als toeristisch bestemmingsgebied.

De bureaus, die een deelopdracht kregen, zijn:
– Op Maaiveld voor de projectcoördinatie en interne communicatie;- Streekadvies ’T Laage Land in samenwerking met Peter Wijnen Public Relations en Fier Concept & Design voor het plan van aanpak, het marketing- en communicatie- plan en het wervingstraject;- ZKA voor een nulmeting uit die cijfermatig inzicht moet bieden om de kwantitatieve doelstellingen te kunnen formuleren.

De ‘politiek’, de deelgebieden van het Groene Hart, onder meer vertegenwoordigd door circa tien agrarische natuurverenigingen, en het Programmabureau Groene Hart hebben uiteindelijk de bedoeling om van het ‘Groene Hart’ een merk te maken met een duidelijke uitstraling als toeristische bestemming met een eigen beleving, bij uitstek geschikt voor een korte vakantie.Naar verwachting zal dit gebied op termijn dan ook worden aangestuurd vanuit een centrale marketingorganisatie, wellicht met het oog op de huidige ontwikkelingen, een Regionaal Bureau voor Toerisme.

Het Groene Hart is een veelzijdig en boeiend gebied omringd door de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.Noot voor de redactie.

Reageer op dit artikel