nieuws

Loonsverhoging in de evenementenbeveiliging

Horeca

De Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenemen¬ten (VBE) en de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) zijn per 1 maart 2006 een loonsverhoging van 1,4 % op de loonschalen van de CAO voor de evenementenbeveiliging overeengekomen. Partijen hebben tevens afgesproken gezamenlijk de ‘cowboys’ van de markt aan te gaan pakken.

Sinds 1997 wordt er tussen de Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenemen¬ten (VBE) en de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) de CAO voor de Evenementenbevei¬liging overeengekomen. Deze CAO, die inmiddels aan haar vierde editie toe is, regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden van die beveiligers die er voor zorgen dat de bezoeker zonder problemen een evenement kan bezoeken en zich daar veilig voelt.

Deze beveiliging van evenementen is een aparte tak van beveiliging, die niet te vergelijken is met de reguliere beveiliging, aldus de VBE. ‘Veel evenementen vinden in de weekenden en avonduren plaats en het gaat om de veiligheid van personen en niet van objecten’. ‘Zo is er met instemming van de ministeries van justitie en onderwijs sinds september 2005 een geheel apart opleidingstraject voor evene¬mentenbeveiligers ingericht, de zogeheten opleiding Event Security Officer (ESO). Deze op¬leiding, ontwikkeld door het scholings- en opleidingsfonds van de VBE, stoomt beveiligers spe¬cifiek klaar voor het werken tijdens een evenement.’

Na de recente loonsverhogingen in de reguliere beveiliging kon een loonsverhoging in de evenementenbeveiliging niet uitblijven. Na een lange periode van onderhandelingen, waarbij een eerder prin¬cipe-akkoord door de leden van LBV werd afgewezen, is per 2 maart 2006 tussen de Ver¬eniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenementen en de Landelijke Belangen Vereni¬ging een nieuw principe-akkoord gesloten. In dit principe-akkoord is overeengekomen dat de loonschalen van zowel de oproepkrachten als de vaste werknemers worden verhoogd met 1,4 procent per 1 maart 2006. Dit is een verhoging die 0,25 procent hoger ligt dan de verhoging in de particuliere beveiliging. Zo meldt de VBE deze week in een persbericht.

Daarnaast zijn VBE en LBV overeengekomen gezamenlijk de zogenoemde cowboys in de beveiligingsbranche aan te pakken. Deze cowboys, werkgevers die zich aan geen enkele CAO houden, betalen hun werknemers slecht en hanteren concurrentievervalsende tarieven. Deze cowboys zijn dan ook een doorn in het oog van de georganiseerde werkgevers, die nu samen met de vakbond hiertegen te strijde gaan.

Reageer op dit artikel