nieuws

Nationaal Onderzoek Verandermanagement weer van start

Horeca

Morgen, 20 april, gaat voor de derde keer het Nationaal Onderzoek Verandermanagement van start. Georganiseerd door Intermaat, ManagementSite en de Vrije Universiteit. Enkele duizenden managers en professionals nemen elk jaar deel aan dit onderzoek.

Na het invullen van het onderzoek op ManagementSite ontvangt men direct en on-line een diagnose en advies voor de eigen situatie. Men beschikt met dit onderzoek over het instrument “Stimulerende en blokkerende factoren” en het instrument “Interventie voorkeuren”. Managers en professionals gebruiken deze instrumenten om meer greep te krijgen op de veranderingen in hun organisatie.Het onderzoek wordt afgenomen via www.ManagementSite.nl.Later in het jaar zullen de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt worden in enkele media waaronder de websites van Intermaat en Managementsite. Het Nationaal Onderzoek Verandermanagement loopt in de periode april – juni 2006. Er kan op aanvraag een interview worden afgenomen met een van de initiatiefnemers. Indien u meer wilt weten over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met, Willem Mastenbroek Jr. telefoon : 06-55362636www.managementsite.nl

Reageer op dit artikel