nieuws

Intentieverklaring horeca getekend

Horeca

Tijdens het Horeca Jaardiner in Scheveningen hebben drie partijen een intentieverklaring ondertekend om het loopbaanperspectief in de horeca te verbeteren. Maria van der Hoeven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Rens de Groot (voorzitter Raad van Bestuur Centrum van Werk en Inkomen) en Ferdinand van den Oever (voorzitter Bestuur Stichting Horeca Branche Instituut) plaatsten hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst.

Deze overeenkomst is er op gericht om het proces van een leven lang leren bij werkzoekenden en werknemers in de horeca te stimuleren en te ondersteunen. Daarnaast wordt op deze manier gebruik gemaakt van elkaars expertise en kan gericht informatie uitgewisseld worden. Minister Van der Hoeven was enthousiast over de intentieverklaring: “Het verheugt mij dat uw branche het stimuleren van een leven lang leren op alle mogelijke manieren probeert te realiseren. Door deze overeenkomst kunnen het Horeca Branche Instituut, het CWI en het ministerie van OC&W gericht samenwerken aan het loopbaanperspectief”, aldus de minister die hoopt dat de intentieverklaring mogelijke belemmeringen bij het stimuleren van een leven lang leren in de horeca wegneemt.

Reageer op dit artikel