nieuws

EvenementenMakers in discussie met overheid

Horeca

De VVEM (Vereniging Van EvenementenMakers) wil meer betrokken raken bij het opzetten van regelgeving in haar branche. De eerste bijeenkomsten zijn al geweest met vertegenwoordigers van de brandweer en de medische sector. Door deze Evenementenfora brengt de VVEM de dialoog met de overheid op gang. Leden van de VVEM treden met beleidsbepalers van de verschillende overheidsdiensten in contact om samen evenementen veilig en toch werkbaar te maken. Daarnaast wordt de overheid geïnformeerd over de uitvoerende kant van evenementen. Vanuit de overheid is met enthousiasme gereageerd.

Begin maart van dit jaar is de eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van de brandweer gehouden in het Gelredome in Arnhem. Hierbij waren onder andere het NIBRA (kennis instituut voor brandweer en rampenbestrijding) en het Landelijk Netwerk Brandpreventie bij aanwezig. Onderwerpen zoals brandveiligheid, ontruiming en constructies zijn uitvoerig besproken in relatie tot de regelgeving die daarbij hoort. De diensten hebben aangegeven graag samen te werken aan betere en haalbaarder regelgeving met als doel om de veiligheid op evenementen te behouden.

In mei heeft de VVEMdiverse personen van de GHOR, GG&GD en andere medische hulpverleners aan tafel gekregen om te praten over zorgniveau’s, richtlijnen en hygiëne. Uit dit gesprek is van alle partijen nadrukkelijk de wens naar voren gekomen om meer samen te werken. De bestaande regelgeving is goed, maar laat te weinig ruimte voor maatwerk. Voor evenementen is maatwerk noodzakelijk en vormt onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van de evenementenbranche.

Naar aanleiding van deze eerste bijeenkomsten zal in de loop van dit jaar ook gestart worden met een Evenementenforum voor de politie en bouw- en woningtoezicht.

Reageer op dit artikel