nieuws

ProjectSupporting start met De Freelance Coach

Horeca

De Freelance Coach is onderdeel van ProjectSupporting en gaat zich richten op het coachen en bemiddelen van freelancers in de evenementenbranche.Doelstelling is om begin 2007 een uniform beleid te voeren richting opdrachtgevers omtrent tariefstelling, werkwijze en algemene voorwaarden. Daarnaast zal De Freelance Coach als klankbord gaan fungeren, startende freelancers gaan begeleiden en zullen er diverse trainingen, workshops en netwerkborrels georganiseerd worden. Voor opdrachtgevers zal er vanaf begin 2007 een uitgebreide database online beschikbaar zijn.

ProjectSupporting is reeds 6 jaar actief als projectbureau in de zakelijke evenementenbranche, gespecialiseerd in de productie van evenementen. Sinds 2005 hebben WOP.nl & Sportief Holland Evenementen hun productie volledig uitbesteed aan ProjectSupporting. Meer informatie: mail@defreelancecoach.nl of bel Melanie van Uitert M (0)6 1961 6530.

Reageer op dit artikel