nieuws

Natuurontwikkeling op golfbanen

Horeca

Natuur en recreatie kunnen profiteren van de aanleg van golfbanen. Bij het nog te introduceren singelgolf bijvoorbeeld mogen schapen grazen om het gras op de golfbaan kort te houden en kunnen agrariërs gedeeltelijk aan de slag op het terrein. Tijdens een bijeenkomst in Utrecht wordt donderdag stilgestaan bij de multifunctionele golfbaan waarmee met ruimte woekerende gemeenten en provincies hun voordeel kunnen doen.

Twaalf provinciale Milieufederaties geven met ‘een groene stem’ aan waar en onder welke voorwaarden golfbanen kunnen worden aangelegd. Of waar niet, zoals bijvoorbeeld in de landelijk belangrijke natuurgebieden.

Met de Nederlandse Golf Federatie zoeken de milieuorganisaties naar mogelijkheden de schaarse stukken grond zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Aanhakend bij de vraag naar golfterreinen hebben zij onderzocht hoe de banen ook ruimte kunnen bieden aan natuur en recreatie.

Ongeveer de helft van een doorsnee golfbaan kan worden gebruikt voor natuurontwikkeling, indien nodig in combinatie met wandel- en fietspad. Door het tekort aan fiets- en wandelmogelijkheden in de Randstad en rond steden zouden de golfbanen ook moeten kunnen worden gebruikt door fietsers en wandelaars.

Als handreiking naar de gemeenten en provincies, die de plannen moeten smeden, presenteren de provinciale milieufederaties ook een overzicht van de natuurdoelstellingen. Afhankelijk van de afmeting van de golfbaan zijn definities gemaakt om diersoorten en natuurtypen tot hun recht te laten komen. Zo hebben dassen of boommarters ongeveer 3000 hectare leefgebied nodig, maar omdat dat niet te realiseren is, wordt aangeraden ‘verbindingspaden’ aan te leggen tussen de kleinere gebieden. Dwergmuis, kamsalamander en waterspitsmuis daarentegen kunnen al aarden op 5 hectare.

,,Natuurontwikkeling op golfbanen is goed mogelijk en kost relatief weinig extra ruimte”, aldus projectleider Maaike van Lidth de Jeude. Golfclubs kunnen volgens haar de aankoop en ontwikkeling van de extra hectares in veel gevallen financieren. ,,Omgerekend naar de prijs van een golfronde vallen de extra kosten in de praktijk erg mee. In ruil hiervoor beschikt de golfer over een landschappelijk aantrekkelijke golfbaan.”

Reageer op dit artikel